Oorzaken van longkanker

Oorzaken van longkanker

Ieder jaar komen er circa 10.000 patiënten bij die de diagnose longkanker krijgen, 90% wordt veroorzaakt door roken. Vroeger kwam longkanker het meeste voor bij mannen, maar tegenwoordig roken ook veel vrouwen en is het risico op de vorm van kanker ook bij vrouwen toegenomen.

Risicofactoren

  • roken
  • verbindweefseling van de long
  • contact met kankerverwekkende stoffen zoals asbest, nikkel, chroom en koolwaterstoffen
  • blootstelling aan radioactieve straling
  • voorgaande kanker van het strottenhoofd

Slechts 15% van de gevallen waarbij longkanker is geconstateerd kan genezen worden, dit komt omdat de longkanker vaak pas in een later stadium ontdekt wordt, en welke behandeling er wordt toegepast. Voorkomen is altijd beter dan genezen, meer reden dus om te stoppen met roken.

Asbest en andere giftige stoffen

Naast roken is de meest voorkomende oorzaak van longkanker het blootgesteld worden aan giftige stoffen zoals asbest. De giftige stof asbest kan leiden tot een tumor in het borstvlies, dit word ook wel mesothelioom genoemd, dit ontstaat alleen wanneer je langdurig wordt blootgesteld aan asbest. Wanneer je landurig bent blootgesteld aan asbest kan het nog zeker 20 tot 30 jaar duren voor de longkanker vastgesteld word. Ook stoffen zoals chroom, nikkel, arseen en beryllium kunnen ervoor zorgen dat je deze vorm van kanker kunt krijgen. Daarnaast wanneer je wordt blootgesteld aan radioactieve stralingen zoals bijvoorbeeld in de metaalindustrie bestaat er ook een kans dat je op een latere leeftijd te maken krijgt met kanker.

Passief roken en luchtvervuiling

Vaak wordt gedacht dat het passief roken geen risico vormt om kanker te krijgen, maar toch is dit dus niet zo, het mee-roken kan wel degelijk schade aanrichten aan de longen. Als je in een drukke stad woont is het risico op longziekten groter als bij iemand die op het platteland woont dit komt voornamelijk door de luchtvervuiling die in steden hangt. In China dragen de mensen bijvoorbeeld vaak op straat een mondmasker om zich zo te beschermen tegen de uitlaatgassen.

Welke vormen van longkanker bestaan er?

Het kleincellige longcarcinoom, in 20% van de gevallen komt deze vorm het meeste voor, het is de snelst groeiende vorm die vrijwel altijd uitgezaaid is ookal is dit niet wetenschappelijk bewezen. Ook bestaat er het niet-kleincellige longcarcinoom, hierin zijn ook nog enkele subtypes te onderscheiden.